Xem tuoi xong dat nam Ky Hoi cho tuoi Thin

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Thìn https://Tokyometro.vn

Theo ý niệm người xưa thì chọn người tuổi xông đất sẽ quyết định hành động đến một năm mới nhiều tài lộc, công danh sự nghiệp sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mái ấm gia đình yên ấm, niềm hạnh phúc cho gia chủ .

Cùng các chuyên gia của Tokyometro.vn để xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Thìn dưới đây nhé.

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy khi chọn người xông đất, xông nhà, mở hàng đầu năm mới thì nên chọn những người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ là tốt nhất.

Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với năm Kỷ Hợi 2019. Những tuổi sau đây tương thích với Gia chủ tuổi Thìn để xông đất vào đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 .

>>> Có thể bạn quan tâm Năm 2019 tuổi Thìn nên sơn nhà màu gì?

Gia chủ tuổi thìn gồm : Giáp Thìn 1964, Mậu Thìn 1988, Bính Thìn 1976, Nhâm Thìn 1952, Canh Thìn 2000 nên chọn những người tuổi Thân, Tý, Dậu xông nhà là tốt nhất, đồng thời thiên can, địa chi và ngũ hành của người xông nhà nên tương sinh với tết năm 2019. Cùng tìm hiểu và khám phá chi tiết cụ thể tuổi xông nhà cho tuổi Thìn dưới đây :

Xem tuổi xông nhà năm Kỷ Hợi cho người tuổi Giáp Thìn 1964

Gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thuộc Phú Đăng Hỏa. Vì thế mà :
Tuổi xông nhà Kỷ Mùi 1979 mệnh Thiên Thượng Hỏa :
Gia chủ tuổi Giáp Thìn 1964 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như list dưới đây. Thứ tự hợp nhất so với gia chủ Giáp Thìn 1964 được xếp từ trên xuống dưới .

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Phân tích:

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, đồng ý được .
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, gật đầu được .
– Địa chi của người xông nhà là Mùi không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ, gật đầu được .
– Địa chi của người xông nhà là Mùi tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt .

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Phân tích:

– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt .
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, đồng ý được .
– Thiên can của người xông nhà là Tân tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, gật đầu được .
– Địa chi của người xông nhà là Dậu lục hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, gật đầu được .

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Phân tích:

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ, đồng ý được .
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, đồng ý được .
– Địa chi của người xông nhà là Dậu lục hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, đồng ý được .

Năm 1972 (Tuổi Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – 9/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Phân tích:

– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt .
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, đồng ý được .
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ, đồng ý được .
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, gật đầu được .
– Địa chi của người xông nhà là Tý tam hợp với Thìn của gia chủ, Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, gật đầu được .

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Phân tích:

– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt .
– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ khắc chế với Mộc của năm Kỷ Hợi, không tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ tương sinh với Giáp của gia chủ, rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, gật đầu được .
– Địa chi của người xông nhà là Dậu lục hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, đồng ý được .

>>> Phân tích tương tự ta có tuổi xông đất phù hợp cho các loại tuổi Thìn như sau:

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988

Gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, thuộc Đại Lâm Mộc, vì vậy mà :

Gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất đối với gia chủ Mậu Thìn 1988 được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 2008 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lô Trung Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1996 (Tuổi Bính Tý – Giang Hạ Thủy) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1967 (Tuổi Đinh Mùi – Thiên Hà Thủy) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 2004 (Tuổi Giáp thân – Tuyền Trung Thủy) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 2005 (Tuổi Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976

Gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, thuộc Sa Trung Thổ, do đó mà :
Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như list dưới đây. Thứ tự hợp nhất so với gia chủ Bính Thìn 1976 được xếp từ trên xuống dưới .

+ Năm 2008 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lô Trung Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiện Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn 1952

Gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952, thuộc Trường Lưu Thủy, cho nên vì thế :
Gia chủ tuổi Nhâm Thìn 1952 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như list dưới đây. Thứ tự hợp nhất so với gia chủ Nhâm Thìn 1952 được xếp từ trên xuống dưới .

+ Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1972 (Tuổi Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1950 (Tuổi Canh Dần – Tùng Bách Mộc) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

+ Năm 1967 (Tuổi Đinh Mùi – Thiên Hà Thủy) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 2004 (Tuổi Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Canh Thìn 2000

Gia chủ Canh Thìn sinh năm 2000, thuộc Bạch Lạp Kim, vì vậy mà :
Gia chủ tuổi Canh Thìn 2000 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như list dưới đây. Thứ tự hợp nhất so với gia chủ Canh Thìn 2000 được xếp từ trên xuống dưới .

+ Năm 1967 (Đinh Mùi – Thiên Hà Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 2005 (Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1975 (Ất Mão – Đại Khê Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

+ Năm 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

>> > Xem thêm

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Tý

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Sửu

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Dần

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Mão

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Tỵ 

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Tỵ 

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Ngọ

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Mùi

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Thân

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Dậu

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Tuất

Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Hợi

Trên đây là “xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho người tuổi Thìn”. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp cho gia chủ tuổi Thìn có thể chọn được tuổi xông đất đầu năm phù hợp nhất với mình để đón một năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui.

Từ khóa: Xem tuổi xông đất năm Kỷ Hợi cho tuổi Thìn https://Tokyometro.vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *