Chong Ky Hoi 1959 vo Ky Mui 1979 sinh con

Chồng Kỷ Hợi 1959 vợ Kỷ Mùi 1979 sinh con năm Đinh Mùi 2027 có hợp không?

Tổng cộng: 7.5 / 10 điểm
Bình giải: Cha mẹ và con đạt được 7.5/10 phần hợp nhau.

Chồng Kỷ Hợi 1959 vợ Kỷ Mùi 1979 có ý định sinh con năm Đinh Mùi 2027 là năm rất tốt.Cha(1959) mẹ(1979) không nên bỏ lỡ sinh con vào năm(2027) này vì nếu bõ lỡ cha mẹ phải đợi rất lâu sau mới có một năm đẹp như thế này để sinh con hợp tuổi.(Chú ý: con cái là của trời cho, đừng bao giờ trì hoãn. Xem chỉ mang tính chất tham khảo)

Dự đoán sinh con trai, con gái của người xưa

Chú ý: Có rất nhiều công thức dự đoán sinh con trai hay con gái như: căn cứ vào quẻ bát quái, xem tháng thụ thai, theo dân gian truyền miệng hoặc theo tuổi vợ chồng. Ở dưới đây Tử Vi Cổ Học hướng dẫn bạn xem dự đoán tuổi sinh trai hay gái dựa trên tuổi vợ chồng âm lịch tương đối chính xác.

Công thức dự đoán sinh con trai, con gái theo tuổi âm lịch của bố mẹ

Bạn chỉ cần lấy tuổi âm lịch của vợ và chồng cộng lại với nhau. Rồi lấy tổng đó trừ đi 40. Nếu kết quả trên 40 thì bạn tiếp tục trừ đi 40. Lấy kết quả đó trừ đi 9, trừ đi 8, trừ đi 9,… đến khi được hiệu là số nhỏ hơn hoặc bằng 9 thì thôi.

Kết quả cuối cùng

  • Số chẵn thì nếu có bầu trong năm, bạn sẽ sinh con trai. Có bầu ngoài năm đó thì sẽ sinh con gái
  • Số lẻ thì nếu có bầu trong năm, bạn sẽ sinh con gái và nếu ngoài năm thì sinh con trai

Dự đoán năm nay vợ chồng bạn sinh con trai hay gái

Tuổi chồng (Âm lịch Kỷ Hợi 1959): 64 tuổi Tuổi vợ (Âm lịch Kỷ Mùi 1979): 44 tuổi

Cộng tuổi hai vợ chồng ta được :

64 + 44 = 108

108 – 40 = 68
68 – 40 = 28
28 – 9 = 19

19 – 8 = 11

11 – 9 = 2
Như vậy tác dụng sau cuối là 2

Kết quả chồng Kỷ Hợi 1959 vợ Kỷ Mùi 1979 sinh con năm 2027: số 2 là một số chẵn

  • Nếu 1979 mang thai và sinh con trong năm Đinh Mùi 2027 sẽ sinh con trai
  • Nếu 1979 mang thai trong năm Đinh Mùi 2027 nhưng sinh con năm Mậu Thân 2028 thì sẽ sinh con gai

Từ khóa: Chồng Kỷ Hợi 1959 vợ Kỷ Mùi 1979 sinh con năm Đinh Mùi 2027 có hợp không?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *