Xem tuoi lam an 1959 – Tuoi Ky Hoi hop

Xem tuổi làm ăn 1959 – Tuổi Kỷ Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can

Địa chi

Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1961Dương Thổ – Dương Mộc => Tương KhắcThiên can : Tân – Thiên can : Kỷ => Tương SinhĐịa chi : Sửu – Địa chi : Hợi => Tứ Đức HợpCung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên YThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh8
1964Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương HợpĐịa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình HòaCung : Ly – Cung : Khảm => Diên NiênThiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Khắc7
1967Dương Thủy – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương SinhĐịa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam HợpCung : Càn – Cung : Khảm => Lục SátThiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh8
1970Dương Kim – Dương Mộc => Tương KhắcThiên can : Canh – Thiên can : Kỷ => Tương SinhĐịa chi : Tuất – Địa chi : Hợi => Bình HòaCung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên YThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh7
1978Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Mậu – Thiên can : Kỷ => Bình HòaĐịa chi : Ngọ – Địa chi : Hợi => Tứ TuyệtCung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh KhíThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh7
1979Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Kỷ – Thiên can : Kỷ => Bình HòaĐịa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam HợpCung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên YThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh9
1981Dương Mộc – Dương Mộc => Bình HòaThiên can : Tân – Thiên can : Kỷ => Tương SinhĐịa chi : Dậu – Địa chi : Hợi => Bình HòaCung : Khảm – Cung : Khảm => Phục VịThiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa7
1987Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương SinhĐịa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam HợpCung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh KhíThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh

10

1988Dương Mộc – Dương Mộc => Bình HòaThiên can : Mậu – Thiên can : Kỷ => Bình HòaĐịa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình HòaCung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên YThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh7
1994Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Giáp – Thiên can : Kỷ => Tương HợpĐịa chi : Tuất – Địa chi : Hợi => Bình HòaCung : Càn – Cung : Khảm => Lục SátThiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh7
1996Dương Thủy – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Bính – Thiên can : Kỷ => Tương SinhĐịa chi : Tí – Địa chi : Hợi => Lục HìnhCung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh KhíThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh8
1997Dương Thủy – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương SinhĐịa chi : Sửu – Địa chi : Hợi => Tứ Đức HợpCung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên YThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh10
2005Dương Thủy – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Ất – Thiên can : Kỷ => Tương PháĐịa chi : Dậu – Địa chi : Hợi => Bình HòaCung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh KhíThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh7
2006Dương Thổ – Dương Mộc => Tương KhắcThiên can : Bính – Thiên can : Kỷ => Tương SinhĐịa chi : Tuất – Địa chi : Hợi => Bình HòaCung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên YThiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh7
2009Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương SinhThiên can : Kỷ – Thiên can : Kỷ => Bình HòaĐịa chi : Sửu – Địa chi : Hợi => Tứ Đức HợpCung : Ly – Cung : Khảm => Diên NiênThiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Khắc7
2011Dương Mộc – Dương Mộc => Bình HòaThiên can : Tân – Thiên can : Kỷ => Tương SinhĐịa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam HợpCung : Đoài – Cung : Khảm => Họa HạiThiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh7
2017Dương Hỏa – Dương Mộc => Tương Sinh

Thiên can : Đinh – Thiên can : Kỷ => Tương Sinh

Địa chi : Dậu – Địa chi : Hợi => Bình HòaCung : Khảm – Cung : Khảm => Phục VịThiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa8

Từ khóa: Xem tuổi làm ăn 1959 – Tuổi Kỷ Hợi hợp làm ăn với tuổi nào nhất

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *