Trien Lam Noda va Oosugi sama

Triển Lãm Noda và Oosugi-sama

Chiba, Sự kiện, Văn hóa, Elizabeth S, Triển Lãm Noda và Oosugi-sama

Tượng tengu hung tợn

Chiba, Sự kiện, Văn hóa, Elizabeth S, Triển Lãm Noda và Oosugi-sama

Tượng con hổ bảo vệ các hướng tốt

Chiba, Sự kiện, Văn hóa, Elizabeth S, Triển Lãm Noda và Oosugi-sama

Tượng đã được khôi phục của tengu mũi dài

Nơi đến: Noda City Museum Khi: Thứ Sáu – 09/11/2018, 10:00 – 17:00

Cuộc triển lãm đặc biệt của Bảo tàng thành phố Noda, “Noda và Oosugi-sama”, tập hợp các đền thờ di động, các vật thờ cúng và các bức tượng được dùng trong các lễ hội mùa hè của thành phố. Nằm trong số những báu vật là ba tengu còn lại của thành phố này, yêu quái mũi dài tượng trưng cho tinh thần Oosugi-sama.

Việc thờ cúng Oosugi-sama bắt đầu ở quận Ibaraki. Truyền thuyết kể rằng, vào năm 767, một nhà sư khi băng qua các ngôi làng phía nam hồ Kasumigaura nhìn thấy dân làng bị mắc dịch bệnh lây lan. Ông ta cầu nguyện với một cây tuyết tùng lớn, hay oosugi, trên vùng đất quanh một đền thờ, kết quả là người dân được khỏi bệnh. Ông trở thành người tùy tùng của Oosugi-sama, và được biến thành tengu huyền diệu. Ngày nay, mọi người cầu xin Oosugi-sama và tengu của ông cho việc đi lại được an toàn, xin ban điều ước và thực hiện ước mơ.

Dần dần, sự tôn thờ Oosugi-sama lan đến thành phố Noda, và ngày nay có một số đền thờ ông trê khắp thành phố. Triển lãm gồm có các đền thờ di động trong hình dạng chiếc thuyền, được trẻ em mang theo truyền thống. Điểm nhấn là những bức tượng tengu được bảo quản và khôi phục với vẻ ngoài hung tợn, kiếm và yamabushi tinh xảo hay tu sĩ trên núi, trang phục.

của Elizabeth S

Từ khóa: Triển Lãm Noda và Oosugi-sama

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *