Que Loi Thien Dai Trang – Que so 34 co

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng – Quẻ số 34 có ý nghĩa gì – Ứng dụng thực tế

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng còn có tên tiếng trung là 雷天大壯 mang ý nghĩa của sự thịnh vượng. Đây là tên của quẻ số 34 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Bài viết này các chuyên gia của tokyometro.vn sẽ phân tích chi tiết ý nghĩa quẻ số 34 này để giúp quý bạn biết được vận Hung – Cát mà quẻ Lôi Thiên Đại Tráng mang lại.

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng là gì ?

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng được kiến thiết xây dựng nhờ sự điều tra và nghiên cứu của những Tổ Sư trong nghành tử vi, kinh dịch. Và để có hiệu quả như ngày này, thì quẻ số 34 đã trải qua sự vun bồi, giải thuật ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường lê dài hàng ngàn năm .

Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 34 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 34 Lôi Thiên Đại Tráng cũng như 64 quẻ kinh dịch.

  Giải quẻ số 34 như thế nào ?

  Việc giải thuật quẻ số 34 của chúng tôi được thiết kế xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại .
  Muốn biết ý nghĩa của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng, thì những chuyên viên phải kiến thiết xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được tích hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra tác dụng của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong tất cả chúng ta không hề thực thi được .
  Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và điều tra và kiến thiết xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng, giúp quý bạn mày mò toàn bộ mọi điều về quẻ 34 một cách đúng chuẩn nhất .

  Sau đây là phần luận giải chi tiết cụ thể ý nghĩa quẻ Lôi Thiên Đại Tráng ứng với quý bạn :

  LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG. Thịnh vượng

  雷天大壯

  Thuộc loại: Quẻ Cát

  Thfpd9qT9mwlroWLFAwNYTDijodaOHMYwxOJ1OKt4fMm2ukfNlmjwv pLpja5SJ8WE7C4dmdZaGe4cD5eybeIQG7aZn7yW Qq2gW7VavWVcVWl2F7KPOVc8iXRoMd0tyhGqgrJOT

  ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

   Phân tích toàn quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

   Thoán từ
   大 壯 : 利 貞 。
   Đại Tráng. Lợi trinh .
   Dịch :
   Lớn mạnh ( Đại Tráng ) muốn hay cần chính đáng .
   Gọi bằng Đại Tráng, vì Dương là Đại, Âm là Tiểu ; ở đây 4 Dương đang hồi cường thịnh, nên gọi bằng Đại Tráng. Hon nữa Quẻ Đại Tráng, dưới có Kiền là cương kiện, trên có Chấn là Lôi, là Động ; thử hỏi còn gì mạnh hơn sấm sét được. Đại Tráng là thời kỳ Dương thịnh, mà Dương tượng trưng cho tinh hoa Trời đất, cho tổng thể những gì chính đại quang minh. Cho nên trong Thoán Truyện đã đề cập đến 2 chữ Chính Đại .
   Quẻ Đại Tráng, bàn về uy dũng, nhưng lại tôn vinh uy dũng ý thức, uy dũng của đạo nghĩa nhân đức .
   Uy dũng, nhưng minh chính, uy dũng nhưng vẫn biết Tri cơ hành sự, uy dũng nhưng hoạt động giải trí luôn theo pháp luật chiêu thức. Cho nên, uy dũng ở đây không phải là vũ dũng. Sức mạnh con người hoàn toàn có thể phân loại thành nhiều loại :
   – Sức mạnh của sức khỏe thể chất hay Sức lực
   – Sức mạnh của cơ mưu hay Trí lực ,
   – Sức mạnh của tâm tình hay Tâm lực ,
   – Sức mạnh của vị thế hay Thế lực .
   – Sức mạnh của uy quyền hay Quyền lực
   – Sức mạnh của đức độ .
   Người ta hoàn toàn có thể dùng sức mạnh mình sẵn có, để mà làm những chuyện hay, cũng như chuyện dở. Dịch khuyên dùng sức mạnh để làm điều hay, để thực thi nghĩa lý mới tốt, mới lợi. Vì thế Thoán viết : Đại Tráng, lợi trinh. Dịch cho rằng, toàn bộ những năng lượng tiềm tàng trong thiên hà này là cốt giúp cho con người thực thi sự cao đại. Hiểu được điều đó là hiểu được ý Trời .

   Thoán truyện.

   Thoán Truyện viết :
   大 壯 , 大 者 壯 也 。 剛 以 動 , 故 壯 。 大 壯 利 貞 ﹔ 大 者 正 也 。
   正 大 而 天 地 之 情 可 見 矣 !
   Đại Tráng. Đại giả Tráng dã. Cương dĩ động. Cố tráng. Đại Tráng lợi trinh .
   Đại giả chính dã. Chính đại nhi thiên địa chi tình khả kiến hỹ .
   Dịch .
   Quẻ Đại Tráng, Dương đà tráng thịnh ,
   Cứng động, nên mới mạnh, mới cương .
   Mạnh mà minh chính, đường hoàng ,
   Mới hay, mới lợi lẽ thường lâu nay .
   Đại là chính đại, thẳng ngay ,
   Hoằng dương chính đại, biết ngay tình Trời .
   Tào Thăng bình quẻ Đại Tráng như sau : Đại Tráng là chính đại. Dương trưởng mà cương động ; đại là chính. Trời đất có chính khí, chính khí ấy lưu hành tràn ngập thiên hà, vì vậy trên trời thì sinh ra nhật nguyệt, tinh cầu ; dưới đất thì sinh ra cúi cao, sông rộng. thánh nhân nuôi dưỡng khí hạo nhiên của Trời đất ; chí đại chí cương ; giữ nhân cách mình cho tôn nghiêm, và là sư biểu cho đời về nhân luân ; những ngài không khi nào có lời nghị luận kỳ quặc, không khi nào có những hành vi a dua ; những ngài cương kiên, thiết thạch, chí trung, chí chính .
   Người quân tử theo gương Thánh nhân cũng cố vươn lên cho tới cao đại, cố triển khai công chính. Khi phong phú không hoang dâm, phóng túng, lúc bần hàn chẳng đổi dời tiết tháo, uy vũ không khuất phục được chí khí … cái quý của sĩ phu, chẳng phải là tại đó sao ?
   Không thể lui mãi. Lui rồi cũng có lúc tiến lên rất mạnh. Tiếp sau quẻ Thiên Sơn Độn là quẻ Lôi Thiên Đại Tráng .
   Tượng quẻ Đại Tráng có Chấn ở trên, Càn ở dưới tức là sấm động ở trên trời. Hai hào Âm của quẻ đang lui, bốn hào Dương của quẻ thì đang lên, biểu lộ thời kỳ rất thịnh .
   Đức quẻ còn cho rằng Chấn ở ngoài, Càn ở trong. Đức dương cương mà động, Càn hàm nghĩa chính nghĩa. Xem tượng quẻ tự cường bất tức, việc không hợp lẽ không cần làm .

   Các bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

     Sơ lược từng hào của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

     • Sơ Cửu : Ở hạ vị, hăng lên mà chỉ dùng ngón chân nên sẽ vấp ngã. ( Dụ cho những người chỉ hăng bằng đầu lưỡi, không làm gì thiết thực, sẽ bị vạ miệng .
     • Cửu Nhị : Dương hào cư âm vị, biết tráng mà không quá chừng, rất tốt. ( Dụ cho những bậc quân tử hành vi ăn khớp với tình thế biến chuyển )
     • Cửu Tam : Trùng dương, lại ở cuối quẻ Càn, là người cực kỳ tráng, hoàn toàn có thể gặp nguy. Quân tử gan liền còn thế, huống hồ tiểu nhân làm càn, như dê húc dậu sẽ bị gẫy sừng .
     • Cửu Tứ : Đứng đầu những hào dương, bên trên là những hào âm khởi đầu suy, ví như bức tường đã có lỗ hổng, gặp thời cơ đó Tứ hoàn toàn có thể ra lệnh tiến công, sẽ thành công xuất sắc. ( Ví dụ Lê Lợi sau khi chiếm được Tây Đô, thế quân Minh đã suy, bèn ồ ạt tiến quân ra Bắc, vây Đông đô, giết Liễu Thăng, bắt Mộc Thanh, thế như chẻ tre ) .
     • Lục Ngũ : Ở vị chí tôn, bị quần dương ở dưới tiến lên mạnh, Ngũ không địch nổi. Nhưng Ngũ nhu thuận, nên may ra không việc gì. Tuy vậy ở thời Tráng mà Ngũ chỉ nhu hòa, không xứng danh. ( Ví dụ Hiến Đế bị Đổng Trác, rồi Lý Thôi, Quách Dĩ, rồi Tào Tháo hiếp chế ) .

     Thượng Lục : Ở cuối quẻ Tráng, nghĩa là nếu háu táu làm càn, sẽ bị nguy. Nhưng cùng tắc biến, nếu Thượng biết chịu nhẫn nhục nuôi chí khí, thì sẽ được Cát. ( Ví dụ Phù Sai khi Việt đã đem quân tấn Ngô, còn đi tranh bá chủ với Tề, tất nguy. Trái lại Câu Tiễn sau khi thua trận Cối Kê, nhẫn nhục chờ thời, sau phục hưng được Việt ) .

     Ý nghĩa của quẻ Lôi Thiên Đại Tráng

     Quẻ Đại Tráng có 4 hào Dương ở dưới cùng xua đuổi hai hào Âm ở trên cùng, đây chính là thời quân tử thắng thế đang hăng hái xông lên. Đại Tráng ở đây không mạnh lắm, cái mạnh chính là ở đạo quân tử.

     Đại Tráng có khí Dương dũng mãnh, tương khắc và chế ngự và thịnh vượng. Tượng của quẻ là Lôi Tại Thiên Thượng là sấm ở trên khung trời. Thượng quái là Chấn, hạ quái là Càn. Chấn là sấm sét, Càn là Trời. Sấm sét ở trên Trời làm vang động cả vạn vật thiên nhiên. Chiêm quẻ báo hiệu vận số của người dụng quẻ đang ở thì thịnh vượng và tăng trưởng lớn .

     Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng tốt cho việc gì ?

     Quẻ Đại Tráng nhiệt huyết, thừa thắng xông lên trên nguyên tắc của quẻ mang điềm tốt. Công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc nhiều tăng trưởng kinh doanh thương mại kinh doanh vững mạnh. Tuy nhiên phải thận trọng vận dụng kế hoạch hữu hiệu và biết chọn thời gian đúng lúc .
     Dồn lực, nhiệt huyết với lợi thế việc làm thuận tiện nhưng không nên hấp tấp vội vàng. Chuẩn bị kỹ càng kế hoạch, dự tính trước những thế nguy, quan trọng nên theo chính nghĩa ( đại tráng ) hiệu quả tốt đẹp sau cuối mới được vững chắc .

     Từ khóa: Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng – Quẻ số 34 có ý nghĩa gì – Ứng dụng thực tế

     Leave a Comment

     Your email address will not be published. Required fields are marked *