Tra huong nha theo phong thuy cho nguoi tuoi dinh

Tra hướng nhà theo phong thủy cho người tuổi đinh hợi 1947 nam

Hướng nhà cho NAM sinh năm 1947

•   Năm sinh âm lịch: Đinh Hợi

•   Quẻ mệnh: Cấn ( Thổ) thuộc Tây Tứ mệnh

•   Ngũ hành: Ðất trên mái nhà (Ốc thượng Thổ)

•   Hướng nhà: Hướng Nam (Hướng xấu), thuộc Đông Tứ trạch

HƯỚNG TỐT:

Đông Bắc (Phục vị): Được sự giúp đỡ .

Tây Bắc (Thiên y): Gặp thiên thời được che chở .

Tây (Diên niên – Phước đức): Mọi sự ổn định .

Tây Nam (Sinh khí): Phúc lộc vẹn toàn .

HƯỚNG XẤU:

Đông (Lục sát): Nhà có sát khí .

Bắc (Ngũ qủy) : Gặp tai hoạ .

Nam (Hoạ hại): Nhà có hung khí .

Đông Nam (Tuyệt mệnh): Chết chóc .

Xem chi tiết cụ thể sơ đồ bát quái hình bên phải

MỤC LỤC

 • HƯỚNG NHÀ
  • 1. Cửa chính Hướng phương Bắc
  • 2. Cửa chính Hướng phương Đông Bắc:
  • 3. Cửa chính Hướng phương Đông:
  • 4. Cửa chính Hướng phương Đông Nam:
  • 5. Cửa chính Hướng phương Nam:
  • 6. Cửa chính Hướng phương Tây Nam:
  • 7. Cửa chính Hướng phương Tây:
  • 8. Cửa chính Hướng phương Tây Bắc:
 • HƯỚNG BẾP
  • 1. Bếp nấu Tọa phương Bắc:
   • 1.1. Bếp nấu tọa Bắc hướng Bắc:
   • 1.2. Bếp nấu tọa Bắc hướng Đông Bắc:
   • 1.3. Bếp nấu tọa Bắc hướng Đông:
   • 1.4. Bếp nấu tọa Bắc hướng Đông Nam:
   • 1.5. Bếp nấu tọa Bắc hướng Nam:
   • 1.6. Bếp nấu tọa Bắc hướng Tây Nam:
   • 1.7. Bếp nấu tọa Bắc hướng Tây:
   • 1.8. Bếp nấu tọa Bắc hướng Tây Bắc:
  • 2. Bếp nấu Tọa phương Đông Bắc:
   • 2.1. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Bắc:
   • 2.2. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông Bắc:
   • 2.3. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông:
   • 2.4. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông Nam:
   • 2.5. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Nam:
   • 2.6. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây Nam:
   • 2.7. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây:
   • 2.8. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây Bắc:
  • 3. Bếp nấu Tọa phương Đông:
   • 3.1. Bếp nấu tọa Đông hướng Bắc:
   • 3.2. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông Bắc:
   • 3.3. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông:
   • 3.4. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông Nam:
   • 3.5. Bếp nấu tọa Đông hướng Nam:
   • 3.6. Bếp nấu tọa Đông hướng Tây Nam:
   • 3.7. Bếp nấu tọa Đông hướng Tây:
   • 3.8. Bếp nấu tọa Đông hướng Tây Bắc:
  • 4. Bếp nấu Tọa phương Đông Nam:
   • 4.1. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Bắc:
   • 4.2. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Đông Bắc:
   • 4.3. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Đông:
   • 4.4. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Đông Nam:
   • 4.5. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Nam:
   • 4.6. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Tây Nam:
   • 4.7. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Tây:
   • 4.8. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Tây Bắc:
  • 5. Bếp nấu Tọa phương Nam:
   • 5.1. Bếp nấu tọa Nam hướng Bắc:
   • 5.2. Bếp nấu tọa Nam hướng Đông Bắc:
   • 5.3. Bếp nấu tọa Nam hướng Đông:
   • 5.4. Bếp nấu tọa Nam hướng Đông Nam:
   • 5.5. Bếp nấu tọa Nam hướng Nam:
   • 5.6. Bếp nấu tọa Nam hướng Tây Nam:
   • 5.7. Bếp nấu tọa Nam hướng Tây:
   • 5.8. Bếp nấu tọa Nam hướng Tây Bắc:
  • 6. Bếp nấu Tọa phương Tây Nam:
   • 6.1. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Bắc:
   • 6.2. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Đông Bắc:
   • 6.3. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Đông:
   • 6.4. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Đông Nam:
   • 6.5. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Nam:
   • 6.6. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây Nam:
   • 6.7. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây:
   • 6.8. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây Bắc:
  • 7. Bếp nấu Tọa phương Tây:
   • 7.1. Bếp nấu tọa Tây hướng Bắc:
   • 7.2. Bếp nấu tọa Tây hướng Đông Bắc:
   • 7.3. Bếp nấu tọa Tây hướng Đông:
   • 7.4. Bếp nấu tọa Tây hướng Đông Nam:
   • 7.5. Bếp nấu tọa Tây hướng Nam:
   • 7.6. Bếp nấu tọa Tây hướng Tây Nam:
   • 7.7. Bếp nấu tọa Tây hướng Tây:
   • 7.8. Bếp nấu tọa Tây hướng Tây Bắc:
  • 8. Bếp nấu Tọa Tây Bắc:
   • 8.1. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Bắc:
   • 8.2. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Đông Bắc:
   • 8.3. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Đông:
   • 8.4. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Đông Nam:
   • 8.5. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Nam:
   • 8.6. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Tây Nam:
   • 8.7. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Tây:
   • 8.8. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Tây Bắc:

HƯỚNG NHÀ

XEM HƯỚNG XÂY NHÀ ĐẸP THEO PHONG THỦY CHO GIA CHỦ NAM MỆNH THỔ TUỔI ĐINH HỢI 1947

1. Cửa chính Hướng phương Bắc

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh .
• Theo Huyền Không, phương Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Tứ Lục thuộc Mộc, đây là một Bình tinh .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 5/10 điểm

2. Cửa chính Hướng phương Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6.5 / 10 điểm

3. Cửa chính Hướng phương Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh .
• Theo Huyền Không, phương Đông vào vận 8 được phi tinh sao Lục Bạch thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương khắc và chế ngự với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 6/10 điểm

4. Cửa chính Hướng phương Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh .
• Theo Huyền Không, phương Đông Nam vào vận 8 được phi tinh sao Thất Xích thuộc Kim, đây là một Bình tinh .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 4.5 / 10 điểm

5. Cửa chính Hướng phương Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Theo Huyền Không, phương Nam vào vận 8 được phi tinh sao Tam Bích thuộc Mộc, đây là một Bình tinh .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát
Đánh giá : 5.5 / 10 điểm

6. Cửa chính Hướng phương Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinh sao Ngũ Hoàng thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6.5 / 10 điểm

7. Cửa chính Hướng phương Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Theo Huyền Không, phương Tây vào vận 8 được phi tinh sao Nhất Bạch thuộc Thủy, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 9.5/10 điểm

8. Cửa chính Hướng phương Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh .
• Theo Huyền Không, phương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Cửu Tử thuộc Hỏa, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

Đánh giá: 9.5/10 điểm

HƯỚNG BẾP

XEM HƯỚNG ĐẸP PHONG THỦY ĐẶT BẾP CHO NGƯỜI ĐINH HỢI MỆNH THỔ SINH NĂM 1947 NAM

1. Bếp nấu Tọa phương Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh .
• Theo Huyền Không, phương Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Tứ Lục thuộc Mộc, đây là một Bình tinh .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

1.1. Bếp nấu tọa Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 5.5 / 10 điểm

1.2. Bếp nấu tọa Bắc hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 7.5 / 10 điểm

1.3. Bếp nấu tọa Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 5/10 điểm

1.4. Bếp nấu tọa Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc tương khắc và chế ngự với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 5/10 điểm

1.5. Bếp nấu tọa Bắc hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát
Đánh giá : 5/10 điểm

1.6. Bếp nấu tọa Bắc hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 7.5 / 10 điểm

1.7. Bếp nấu tọa Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 7.5 / 10 điểm

1.8. Bếp nấu tọa Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 7.5 / 10 điểm

2. Bếp nấu Tọa phương Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

2.1. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 4/10 điểm

2.2. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6/10 điểm

2.3. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc tương khắc và chế ngự với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 3.5 / 10 điểm

2.4. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 3.5 / 10 điểm

2.5. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát
Đánh giá : 4.5 / 10 điểm

2.6. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6/10 điểm

2.7. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6/10 điểm

2.8. Bếp nấu tọa Đông Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6/10 điểm

3. Bếp nấu Tọa phương Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh .
• Theo Huyền Không, phương Đông vào vận 8 được phi tinh sao Lục Bạch thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

3.1. Bếp nấu tọa Đông hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 3.5 / 10 điểm

3.2. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 5.5 / 10 điểm

3.3. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 3/10 điểm

3.4. Bếp nấu tọa Đông hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 3/10 điểm

3.5. Bếp nấu tọa Đông hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát
Đánh giá : 4/10 điểm

3.6. Bếp nấu tọa Đông hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 5.5 / 10 điểm

3.7. Bếp nấu tọa Đông hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 5.5 / 10 điểm

3.8. Bếp nấu tọa Đông hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 5.5 / 10 điểm

4. Bếp nấu Tọa phương Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh .
• Theo Huyền Không, phương Đông Nam vào vận 8 được phi tinh sao Thất Xích thuộc Kim, đây là một Bình tinh .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

4.1. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 5/10 điểm

4.2. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 7/10 điểm

4.3. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung

Đánh giá: 4.5/10 điểm

4.4. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 4.5 / 10 điểm

4.5. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát
Đánh giá : 5.5 / 10 điểm

4.6. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 7/10 điểm

4.7. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 7/10 điểm

4.8. Bếp nấu tọa Đông Nam hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 7/10 điểm

5. Bếp nấu Tọa phương Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Theo Huyền Không, phương Nam vào vận 8 được phi tinh sao Tam Bích thuộc Mộc, đây là một Bình tinh .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát

5.1. Bếp nấu tọa Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6/10 điểm

5.2. Bếp nấu tọa Nam hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 8/10 điểm

5.3. Bếp nấu tọa Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 5.5 / 10 điểm

5.4. Bếp nấu tọa Nam hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 5.5 / 10 điểm

5.5. Bếp nấu tọa Nam hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát
Đánh giá : 6.5 / 10 điểm

5.6. Bếp nấu tọa Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 8/10 điểm

5.7. Bếp nấu tọa Nam hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 8/10 điểm

5.8. Bếp nấu tọa Nam hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 8/10 điểm

6. Bếp nấu Tọa phương Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinh sao Ngũ Hoàng thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

6.1. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 4/10 điểm

6.2. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6/10 điểm

6.3. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 3.5 / 10 điểm

6.4. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 3.5 / 10 điểm

6.5. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát
Đánh giá : 4.5 / 10 điểm

6.6. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6/10 điểm

6.7. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6/10 điểm

6.8. Bếp nấu tọa Tây Nam hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 6/10 điểm

7. Bếp nấu Tọa phương Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh .
• Theo Huyền Không, phương Tây vào vận 8 được phi tinh sao Nhất Bạch thuộc Thủy, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình

7.1. Bếp nấu tọa Tây hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 1/10 điểm

7.2. Bếp nấu tọa Tây hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình
Đánh giá : 3/10 điểm

7.3. Bếp nấu tọa Tây hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 0.5 / 10 điểm

7.4. Bếp nấu tọa Tây hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân chủ, Hung
Đánh giá : 0.5 / 10 điểm

7.5. Bếp nấu tọa Tây hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Cát
Đánh giá : 1.5 / 10 điểm

7.6. Bếp nấu tọa Tây hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh
Đánh giá : 3/10 điểm

7.7. Bếp nấu tọa Tây hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao thuộc, đây là một .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình .
Đánh giá : 4/10 điểm

7.8. Bếp nấu tọa Tây hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao thuộc, đây là một .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình .
Đánh giá : 4/10 điểm

8. Bếp nấu Tọa Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao thuộc, đây là một .
• Theo Huyền Không, phương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Cửu Tử thuộc Kim, đây là một Bình Tinh .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình .

8.1. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao thuộc, đây là một .
• Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thuỷ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình .
Đánh giá : 3/10 điểm

8.2. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Đông Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao thuộc, đây là một .
• Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình .
Đánh giá : 3/10 điểm

8.3. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Đông:

• Theo Bát Trạch, phương Đông có sao thuộc, đây là một .
• Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc kìm hãm với bản mệnh Thổ của thân chủ, Xấu .
Đánh giá : 2/10 điểm

8.4. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Đông Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao thuộc, đây là một .
• Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc khắc chế với bản mệnh Thổ của thân chủ, Xấu .
Đánh giá : 2/10 điểm

8.5. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Nam có sao thuộc, đây là một .
• Phương Nam là cung Ly, thuộc Hoả tương sinh với bản mệnh Thổ của thân chủ, Tốt .
Đánh giá : 4/10 điểm

8.6. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Tây Nam:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao thuộc, đây là một .
• Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình .
Đánh giá : 3/10 điểm

8.7. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Tây:

• Theo Bát Trạch, phương Tây có sao thuộc, đây là một .
• Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình .
Đánh giá : 3/10 điểm

8.8. Bếp nấu tọa Tây Bắc hướng Tây Bắc:

• Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao thuộc, đây là một .
• Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc ( bình hòa ) với bản mệnh Thổ của thân chủ, Bình .
Đánh giá : 3/10 điểm

Từ khóa: Tra hướng nhà theo phong thủy cho người tuổi đinh hợi 1947 nam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *