1668092483 Nhung dieu can biet ve bao hiem y te va

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế và lương hưu Nhật Bản

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế và lương hưu Nhật Bản

  Bảo hiểm Nhật Bản

  Nếu bạn từ 20 tuổi trở lên và có thị thực cho phép bạn ở lại Nhật Bản hơn một năm, theo luật, bạn bắt buộc phải tham gia chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ và quỹ hưu trí. Loại bảo hiểm bạn bắt buộc phải tham gia tùy thuộc vào trường hợp của bạn.

  Nói chung, nếu bạn đang đi làm, bạn bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên (kenkou hoken 健康 保 険) và Bảo hiểm hưu trí cho nhân viên (kosei nenkin 厚生 年金). Chúng được gọi chung trong tiếng Nhật là shakai hoken 社会 保 険, hoặc “bảo hiểm xã hội”.

  Nếu bạn đang tự kinh doanh hoặc không đi làm, bạn bắt buộc phải tham gia chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia (kokumin kenko hoken).

  Bảo hiểm y tế quốc gia (Kokumin kenko hoken)

  Hệ thống bảo hiểm Bảo hiểm Y tế Quốc gia (kokumin kenko hoken; 国民 健康 保 険) dành cho những người tự kinh doanh, thất nghiệp hoặc đã nghỉ hưu. Nếu bạn không tham gia Bảo hiểm Y tế cho Nhân viên, thì việc đăng ký Bảo hiểm Y tế Quốc dân là bắt buộc. Nó được quản lý bởi chính quyền địa phương của bạn (tức là, tòa thị chính địa phương của bạn). Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở hàng năm, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 theo số thuế mà người được bảo hiểm trả, bất kỳ tài sản nào mà người đó sở hữu và số người phụ thuộc. Nó bao trả 70% chi phí y tế nội trú hoặc ngoại trú của bạn.

  Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên (kenkou hoken 健康 保 険)

  Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên (kenkou hoken) chỉ dành cho những người làm việc tại Nhật Bản với một công ty đã đăng ký, hoặc nếu không phải là một công ty đã đăng ký, thì một nơi làm việc có từ 5 người trở lên. Bạn không thể đăng ký với tư cách cá nhân; nó phải được thực hiện cho bạn bởi công ty hoặc tổ chức bạn làm việc. Phí bảo hiểm hàng tháng được chia đều giữa chủ nhân và nhân viên, được tính dựa trên số tiền bạn kiếm được và một nửa của bạn được khấu trừ hàng tháng vào lương của bạn.

  Bảo hiểm sức khỏe của nhân viên bao trả 70% chi phí y tế và thuốc của bạn, bao gồm cả điều trị nha khoa, và đảm bảo rằng phần chia sẻ hóa đơn y tế của bạn sẽ không quá 80.100 yên một tháng. Nếu bạn đã sinh con, bạn sẽ nhận được một khoản tiền là 350.000 yên. Khi nghỉ thai sản, bạn sẽ được thanh toán 60% tiền lương của 42 ngày trước khi sinh con và 56 ngày sau đó. Nếu bạn qua đời, người lo liệu tang lễ cho bạn sẽ nhận được một khoản tiền nhất định, và bất kỳ người phụ thuộc nào của bạn sẽ nhận được 100.000 yên.

  Điều kiện tham gia Bảo hiểm Y tế của Nhân viên

  Chỉ có 8 trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu người sử dụng lao động đăng ký cho nhân viên của họ tham gia Bảo hiểm Y tế cho Nhân viên. Các trường hợp ngoại lệ này, theo quy định tại Điều 3 của Luật Bảo hiểm Y tế, là:

  • Thủy thủ
  • Những người làm việc dưới hai tháng
  • Những người làm việc tại nơi làm việc không có địa chỉ cố định
  • Nhân viên thời vụ
  • Nhân viên của các doanh nghiệp hoạt động dưới sáu tháng
  • Những người làm việc cho Liên minh Bảo hiểm Y tế Quốc gia
  • Những người trên 75 tuổi
  • Những người được ủy quyền miễn trừ bởi Giám đốc Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (SIA) [cơ quan quản lý Bảo hiểm Y tế cho Nhân viên], hoặc bởi một liên minh hoặc hợp tác xã bảo hiểm y tế. (Thông tin được cung cấp bởi Nambu Foreign Labour ‘Caucus)

  Những người làm việc bán thời gian không được miễn Bảo hiểm Y tế cho Nhân viên và có quyền tham gia. Thật không may, có những trường hợp thậm chí Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông đồng với người sử dụng lao động để từ chối người lao động tham gia Bảo hiểm y tế cho người lao động với lý do những người lao động đó là bán thời gian. Tuy nhiên, với điều kiện bạn là nhân viên thường xuyên nhận lương từ chủ lao động, cho dù bạn là bán thời gian, toàn thời gian, có hợp đồng hay không, thì theo luật, chủ lao động của bạn phải đăng ký bạn tham gia Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên trong vòng năm ngày kể từ ngày bạn bắt đầu làm việc với tư cách là một nhân viên.

  Điểm mấu chốt: hãy tham gia một nghiệp đoàn trước khi rắc rối xảy ra.

  Bảo hiểm hưu trí cho nhân viên (kosei nenkin 厚生 年金)

  Nếu bạn có Bảo hiểm Y tế cho Nhân viên, bạn cũng phải tham gia chương trình Bảo hiểm Hưu trí cho Nhân viên (kosei nenkin).

  Những người tham gia Bảo hiểm Y tế cho Nhân viên và từ 70 tuổi trở xuống cũng phải tham gia Bảo hiểm Hưu trí cho Nhân viên. Đối với Bảo hiểm Y tế, phí bảo hiểm Hưu trí được khấu trừ hàng tháng từ tiền lương của bạn. Tuy nhiên, ngay cả những người không được yêu cầu hợp pháp để tham gia cũng có thể áp dụng.

  Các khoản đóng góp hàng tháng hiện nay là khoảng 15.000 yên mỗi tháng. Bạn có khả năng nhận được 779.300 mỗi năm tiền lương hưu từ 65 tuổi cho đến khi chết.

  Nguồn: Japanvisitor.com – chúng mình tổng hợp

  Đăng bởi:

  Từ khoá: Những điều cần biết về bảo hiểm y tế và lương hưu Nhật Bản

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *