CHONG TUOI NHAM THAN VO TUOI AT HOI THI NEN

Tuổi Ất Mão hợp với tuổi nào?

Tuổi Ất Mão nam mạng hợp với tuổi nào? Tuổi Ất Mão nữ mạng hợp với tuổi nào? Tử vi trọn đời tuổi Ất Mão ra sao?

Tuổi Ất Mão nam mạng hợp với tuổi nào?

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN: Trong sự làm ăn, tuổi Ất Mão cần lựa chọn những
tuổi này mà hợp tác làm ăn thì mang nhiều thắng lợi, đó là các tuổi:
Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Những tuổi này rất hạp với tuổi
Ất Mão. Nên hợp tác làm ăn thì khỏi lo thất bại.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG: Tuổi Ất Mão cần lựa chọn những tuổi này thì sự sống
được cao sang và phú quý, vì những tuổi này rất hạp cho mọi khía cạnh
của tuổi Ất Mão, đó là các tuổi: Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, và Quý
Sửu. Kết hôn với những tuổi kể trên sẽ có nhiều thắng lợi và triển vọng
tiền bạc được tốt đẹp.Kết hôn với những tuổi này, tuổi Ất Mão chỉ có
được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là tuổi Ất Mão kết hôn với các
tuổi: Ất Mão (đồng tuổi), Tân Dậu, Mậu Thìn.Tuổi Ất Mão kết hôn với
những tuổi này thì sự làm ăn trở lên khó khăn, sống một cuộc sống bần
hàn và việc làm ăn gặp nhiều trắc trở, đó là tuổi Ất Mão kết hôn với các
tuổi: Quý Tỵ, Mậu Ngọ, Quý Hợi.Tuổi Ất Mão không nên cưới vợ vào những
năm tuổi: 16, 22, 28, 34, 38 và 40 tuổi, vì những năm này xung khắc khó
thành công về sự nghiệp cũng về tiền bạc.Tuổi Ất Mão sanh vào những
tháng này thì số nhiều vợ nhứt, đó là sanh vào những tháng: 2, 4, 8, 9,
10 và 12 Âm lịch. Sanh vào những tháng này có số lưu thê hay đau khổ
nhiều về đ àn bà.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: Tuổi Ất Mão đại kỵ trong cuộc đời với những tuổi Canh
Thân, Giáp Tý, Bính Dần, NhâmThân, Giáp Dần, Nhâm Tý, Mậu Thân, những
tuổi này rất đại kỵ, nếu làm ăn với nhau thì sẽ thất bại, kết duyên thì
xảy ra cảnh biệt ly tuyệt mạng.Khi gặp tuổi kỵ và năm hạn, trong việc
làm ăn phải cúng sao cho đúng ngày tháng và phải thành tâm cúng dâng đầy
đủ nhang đ èn hoa quả. Nếu gặp tuổi kỵ trong con cháu gia đình thì nên
cầu phước, và van vái Trời, Phật thì sẽ được giải hạn.

Tuổi Ất Mão nữ mạng hợp với tuổi nào?

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: S au đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn
những tuổi nầy hợp tác, cộng tác, hùn hạp có thể tạo lấy cơ nghiệp dễ
dàng, đó là những tuổi: Bính Thìn, Kỷ Mùi và Nhâm Tuất.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân, lựa chọn được những tuổi này
thì tuổi Ất Mão sẽ sống được một cuộc đời cao sang quyền quý, đó là bạn
kết hôn với những tuổi: Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Kết hôn
với những tuổi nầy, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung
bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Ất Mão, Tân Dậu, Kỷ
Dậu, Quý Dậu. Vì những tuổi trên chỉ hạp với những bạn về đường tình
duyên, mà lại không hạp về đường tài lộc. Kết hôn với những tuổi nầy,
cuộc đời bạn có thể phải sống trong một cuộc đời nghèo khổ, đó là nếu
bạn kết duyên với những tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Quý Hợi. Những tuổi nầy
không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cũng không hạp luôn về
đường tài lộc. Những năm ở vào tuổi nầy bạn không nên kết hôn, vì kết
hôn, sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên trong cuộc đời, đó là những năm ở
vào số tuổi: 16, 22, 26, 28, 34, 38 và 40 tuổi. Nếu sanh vào những tháng
nầy có thể sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 4,
5 và 10 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: Nếu kết duyên hay làm ăn với những tuổi nầy có thể sẽ
gặp phải cảnh biệt ly hay tuyệt mạng vào giữa cuộc đời, đó là những
tuổi rất xung kỵ và khắc với tuổi bạn như: Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần,
Nhâm Thân, Giáp Dần, Nhâm Tý và Mậu Thân. Nên tránh trước những tuổi
nầy là tốt hơn, khỏi sợ gặp cảnh buồn não cho cuộc đời. Những việc làm
để tránh về trường hợp gặp phải tuổi kỵ cũng như tuổi Tân Mão, xin xem ở
tuổi Tân Mão về mục nầy.

(ST)

Từ khóa: Tuổi Ất Mão hợp với tuổi nào?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *