Tuoi Quy Hoi hop voi tuoi nao

Tuổi Quý Hợi hợp với tuổi nào?

Tuổi Quý Hợi nam mạng hợp với tuổi nào? Tuổi Quý Hợi nữ mạng hợp với tuổi nào? Tử vi trọn đời tuổi Quý Hợi ra sao?

Tuổi Quý Hợi nam mạng hợp với tuổi nào?

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong việc làm ăn hay hợp tác làm ăn, bạn cần phải
lựa chọn cho kỳ được những tuổi sau đây để hợp tác, công tác hay bất kỳ
công việc nào khác có liên quan đến sự nghiệp và cuộc đời bạn, bạn xần
lựa những tuổi này, bạn sẽ thâu đoạt được nhiều kết quả về tài lộc và
không bao giờ bị thất bại, đó là các tuổi: Quý Hợi, Ất Sửu, và Đinh Mão.
Những tuổi này là những tuổi có thể làm cho bạn được thâu đoạt được
nhiều kết quả hoàn toàn về tài lộc cũng như về vấn đề tình cảm và mọi
khía cạnh cuộc đời.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc lựa chọn tình duyên để xây dưng hạnh
phúc, bạn cần lựa những tuổi này, bạn được sống trên hoa gấm của cuộc
đời và ít khi thất bại trong trường đời, đó là các tuổi hạp với bạn
chẳng những về vấn đề tình duyên mà còn hạp về đường tài lộc nữa. Đó là
các tuổi: Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Tân Dậu. Bạn kết duyên với
những tuổi Quý Hợi và Ất Sửu: Cuộc sống bạn được đẩy mạnh lên cuộc sống
cao sang quyền quý và cuộc đời có thể đi trên hoa gấm của trường đời.
Với tuổi Đinh Mão và Kỷ Tỵ: Bạn tạo được một cuộc sống hoàn toàn êm đẹp
và có thể làm ra tiền bạc rất mau lẹ làm cho cuộc sống có phần sung túc
hơn. Với tuổi Tân Dậu: Bạn có thể đẩy mạnh cuộc sống lên cao tạo cho
cuộc đời đầy triển vọng và sung sướng. Những tuổi trên đây về hào con
đều đầy đủ. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này bạn chỉ có thể tạo được
một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết duyên với các tuổi:
Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ và Nhâm Tuất. Những tuổi trên đây chỉ hạp
với tuổi bạn về mắt tình cảm mà lại rất kỵ về mặt tài lộc. Nếu bạn kết
duyên với những tuổi này thì cuộc sống bạn trở nên nghèo khổ, vì cuộc
sống luôn luôn gặp nhiều trở ngại trong sự làm ăn, đó là bạn kết duyên
với các tuổi: Bính Dần, Mậu Dần. Hai tuổi này rất khắc kỵ với tuổi bạn
và chỉ đem lại cho đời bạn cảnh nghèo khổ mà thôi. Những năm này bạn
không nên cưới vợ vì kỵ tuổi, việc hôn nhơn sẽ không thành hay thành thì
gặp cảnh xa vắng luôn luôn, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18,
24, 28, 31, 36 và 40 tuổi. Bạn sanh vào những tháng này sẽ có số đào hoa
hay có nhiều thê thiếp trong cuộc đời, đó là bạn sanh vào những tháng:
1, 2, 7, 9 và 12 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: N Nếu bạn làm ăn hay kết duyên với những tuổi này bạn
sẽ có thể gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng, làm cho cuộc sống có nhiều
đau thương, trắc trở, đó là các tuổi: Nhâm Thân và Canh Thân. Hai tuổi
này đại kỵ trong suốt cuộc đời của bạn, không nên kết duyên hoặc làm ăn
với những tuổi này

Tuổi Quý Hợi nữ mạng hợp với tuổi nào?

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn.
Nếu làm ăn hay giao dịch về tiền bạc, bạn cần nên hợp tác hay giao dịch
hay làm ăn với những tuổi nầy thì có phần tốt đẹp, đó là các tuổi: Quý
Hợi, Ất Sửu và Đinh Mão.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, cuộc đời của bạn
có thể sẽ được sống cao sang và giàu có, đó là nếu bạn kết hôn với các
tuổi: Quý Hợi, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Tân Dậu. Những tuổi trên đây rất
hạp với tuổi bạn về việc tình duyên và về cả phần tài lộc, nên dễ tạo
được một cuộc sống sang giàu. Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây có
thể đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn
kết hôn với các tuổi: Giáp Tý, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Nhâm Tuất. Những
tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên. Mà lại không hạp
về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi.
Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy cuộc đời bạn có thể sẽ gặp cảnh
nghèo khổ, làm ăn khó khăn, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Bính
Dần, Mậu Dần. Hai tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên
cũng như về đường tài lộc, nên chỉ tạo lấy cảnh nghèo khổ mà thôi. Những
năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn phải gặp cảnh xa vắng
triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 28, 32, 38 và
40 tuổi. Sanh vào những tháng nầy bạn sẽ có số nhiều chồng, đó là nếu
bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 5 và 7 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: Sau đây là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời bạn không
nên kết hôn hay hợp tác làm ăn có thể sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt
mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Nhâm Thân và Canh Thân. Gặp tuổi đại
kỵ tronng vấn đề hạnh phúc hôn nhân thì nên âm thầm không nên làm lễ
hôn nhân hay ra mắt bà con thân tộc. Trong việc làm ăn nên tránh việc
giao dịch nhiều về tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao, giải hạn cho
cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì
sẽ được giải hạn.

(ST)

Từ khóa: Tuổi Quý Hợi hợp với tuổi nào?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *