Le hoi Mantou Mitama Hiroshima

Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

100 người phụ nữ địa phương tối hôm đó sẽ trở thành những người thiếu nữ miếu thờ để múa ở đền Hiroshima Gokoku-Jinja (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Đền Gokoku-jinja được trang trí bằng hàng trăm chiếc đèn lồng (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Mở đầu là nghi lễ ở đền chính (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Tiếp theo là nghi lễ đốt lửa “kagaribi” (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Điệu nhảy đầu tiên bắt đầu ngay trước hoàng hôn (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Và khi ánh sáng mờ dần (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Những chiếc đèn lồng được thắp sáng (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Những thiếu nữ miếu thờ “miko” làm việc trọn ngày biểu diễn một điệu múa khắc khổ hơn (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Kagura trọn vẹn với pháo hoa (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Những vũ công nghỉ giải lao (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Trước những màn biểu diễn cuối (Photo: GetHiroshima)

Hiroshima, Văn hóa, Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Và ánh đèn chiếu sáng phần cuối (Photo: GetHiroshima)

100 thiếu nữ miếu thờ “miko” múa dưới ánh đèn lồng trong đêm đầu tiên của lễ hội Mantou Mitama ở đền Gokoku-jinja Hiroshima. Trống taiko và điệu múa kagura của Nhật Bản được biểu diễn ở lễ hội để làm dịu linh hồn của những người đã chết trong chiến tranh được thờ ở đây.

Từ khóa: Lễ hội Mantou Mitama, Hiroshima

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *