Du lich Nhat Ban – nhung dieu luu y ve

Du lịch Nhật Bản – những điều lưu ý về hàng miễn thuế

Hãy lưu ý về các mặt hàng miễn thuế khi du lịch Nhật Bản nhé, bạn sẽ thu về được một khoản kha khá sau khi mua sắm đấy.

du lịch nhật bản – những điều lưu ý về hàng miễn thuế

Sưu tầm

Những sản phẩm nào được miễn thuế?

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, một số sản phẩm truyền thống sẽ được thêm vào danh sách các sản phẩm được miễn thuễ trong hệ thống những cửa hàng mua sắm miễn thuế tại Nhật. Các sản phẩm đó bao gồm thực phẩm, thuốc, và mỹ phẩm.
* Có quy định và điều kiện kèm theo khi bạn mua sản phẩm miễn thuế. Các điều kiện và quy định đó tùy thuộc vào loại sản phẩm.

(1) Hàng tiêu dùng (thực phẩm, thức uống, thuốc men, mỹ phẩm, vâng vâng…) phải được mua tại cùng một cửa hàng vào cùng một ngày và tổng giá trị hóa đơn ít nhất là 5,000 yên và nhiều nhất là 500,000 yên.

(2) Hàng hóa tổng hợp (các thiết bị điện tử, quần áo, phụ kiện, vâng vâng…) NGOẠI TRỪ hàng tiêu dùng, được miễn thuế tiêu dùng nếu mua tại cùng một cửa hàng vào cùng một ngày và tổng giá trị các hóa đơn thấp nhất là 10,000 yên.

du lịch nhật bản – những điều lưu ý về hàng miễn thuế

Sưu tầm

Sau khi mua sắm

Cửa hàng sẽ đóng dấu xác nhận đã mua hàng trên hộ chiếu của bạn, và bạn phải giữ lại xác nhận này. Giấy tờ này sẽ được nhân viên hải quan thu lại khi bạn rời khỏi Nhật Bản. Bạn phải mang các sản phẩm miễn thuế đã được mua khi rời Nhật Bản. Đối với thực phẩm, thuốc men, và mỹ phẩm, bao bì phải được giữ nguyên.

Những ai có thể mua sản phẩm miễn thuế?

Tất cả các khách du lịch đến Nhật ngắn hạn đều được quyền mua sản phẩm miễn thuế, trừ những trường hợp sau đây: * Công dân Nhật. * Người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản.
* Khách du lịch ở Nhật Bản trên 6 tháng.

du lịch nhật bản – những điều lưu ý về hàng miễn thuế

Sưu tầm

Mua sản phẩm miễn thuế như thế nào?

Trình hộ chiếu của bạn cho nhân viên thu ngân tại quầy tính tiền và ký tên vào các giấy tờ xác nhận mua hàng.

Bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu khi mua hàng miễn thuế?

Chương trình miễn thuế sẽ không đánh thuế tiêu dùng theo quy định thuế của Nhật.

du lịch nhật bản – những điều lưu ý về hàng miễn thuế

Sưu tầm

Từ khóa: Du lịch Nhật Bản – những điều lưu ý về hàng miễn thuế

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *