Cach xem bang luong chi tiet o Nhat 給与明細

Cách xem bảng lương chi tiết ở Nhật – 給与明細

  cách xem bảng lương chi tiết ở nhật - 給与明細

  Khi bạn làm việc ở Nhật cho dù là công việc bán thời gian hay nhân viên công chức,thì cứ đến dịp nhận lương bạn được sẽ nhận được bảng lương chi tiết (給与明細). Trong bảng lương chi tiết này sẽ thống kê tất cả các khoản bị khấu trừ ,tiền tăng ca, ngày công…Sẽ rất khó hiểu đối với những ai mới đặt chân tới Nhật.Trong bài viết này mình sẽ phân tích và hướng dẫn mọi người cách xem bảng lương chi tiết ở Nhật 給与明細.

  Bảng lương chi tiết tiếng Nhật là gì?

  Bảng lương chi tiết trong Tiếng Nhật được gọi là 給与明細(きゅうよめいさい). Trường hợp các bạn nhận bảng lương chi tiết bằng giấy thì được gọi là 給与明細書(きゅうよめいさいしょ).

  Cách xem bảng lương chi tiết ở Nhật

  Thông thường,một bảng lương ở Nhật gồm có 3 mục chính đó là:勤怠(Ngày công),支給(Tiền lương công ty chi trả cho bạn),控除(các khoản phải khấu trừ vào lương).Nội dung chi tiết từng mục các bạn tham khảo ở phía dưới.

  Mục 1: 勤怠 Ngày công

  Trước tiên,các bạn nên nhớ những từ vựng tiếng Nhật sau đây,để xác nhận lại thời gian,số ngày làm việc của các bạn có chính xác không. Nếu có gì sai sót hay thắc mắc hãy báo cáo với cấp trên của bạn.

  漢字

  ひらがな

  Ý nghĩa

  出勤日数

  しゅっきんにっすう

  Số ngày đi làm

  欠勤日数

  けっきんにっすう

  Số ngày nghỉ không có phép

  出勤時間

  しゅっきんじかん

  Số thời gian làm việc

  残業時間

  ざんぎょうじかん

  Số thời gian tăng ca

  有給消化日数

  ゆうきゅうしょうかにっすう

  Số ngày đã nghỉ phép

  有給残日数

  ゆうきゅうざんにっすう

  Số ngày nghỉ phép còn lại

  深夜時間

  しんやざんぎょうじかん

  Thời gian làm buổi đêm

  遅早時間

  ちそうじかん

  Thời gian đi muộn hay sớm so với giờ làm mà công ty đã quy định

  Mục 2 : 支給 Tiền lương mà công tỷ chi trả cho bạn

  Dưới đây là những từ vựng tiếng Nhật liên quan đến tiền lương của các bạn.

  • Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

  基本給

  きほんきゅう

  Lương cơ bản

  職能給

  しょくのうきゅう

  Tiền lương theo chức năng nghề nghiệp (ai làm engineer mới có)

  役職手当

  やくしょくてあて

  Tiền phụ cấp chức vụ

  家族手当

  かぞくてあて

  Tiền phụ cấp gia đình (người đã lập gia đình)

  残業手当

  ざんぎょうてあて

  Tiền phụ cấp tăng ca

  時間外手当

  じかんがいてあて

  Tiền phụ cấp làm ngoài giờ

  通勤手当

  つうきんてあて

  Tiền phụ cấp đi lại (tàu ,xe)

  出張手当

  しゅっちょうてあて

  Tiền phụ cấp công tác

  住宅手当

  じゅうたくてあて

  Tiền phụ cấp nhà ở

  深夜労働手当

  しんやろうどうてあて

  Tiền phụ cấp khi làm việc ban đêm

  賞与

  しょうよ

  Tiền thưởng,bonus

  • 基本給 Lương cơ bản là khoản tiền lương cố định mà công ty phải chi trả cho bạn hàng tháng, nó sẽ là cơ sở để tính các khoản tiền như bonus hay tiền nghỉ việc (退職金).Tiền lương cơ bản sẽ được tăng 1 lần/năm tuỳ theo năng lực làm việc của các bạn.
  • 手当 Tiền phụ cấp bao gồm các khoản tiền mà bạn được công ty hỗ trợ thêm về mặt đời sống (gia đình, nhà ở,chi phí đi lại…) hay tiền làm thêm ngoài giờ,tăng ca của bạn. Trường hợp bạn có chức vụ quản lý thì sẽ được công ty hỗ trợ thêm 役職給.
  • 賞与(hay còn gọi là Bonus)có nghĩa là tiền thưởng, phần thưởng dành cho bạn vì đã cố gắng trong công việc.Đó là khoản bồi thường tài chính cao hơn vượt qua ngưỡng ban đầu. Trong cùng một công ty không phải người lao động nào cũng sẽ được nhận khoản bonus này.

  Cách tính tiền thưởng ボーナス

  Công thức tính bonus của từng công ty khác nhau ,nhưng đa số đều sử dụng công thức sau.

  Bonus = chỉ số x lương cơ bản

  • Chỉ số trong phép tính này do CEO quyết định ,nó được người Nhật gọi là số tháng .
  • Lương cơ bản ở đây không tính tiền phụ cấp

  Ví dụ, lương cơ bản 25 man, số tháng lương được nhận bonus là 2.5 thì công ty sẽ chi trả cho bạn 50man(chưa khấu trừ thuế và nenkin)

  Mục 3 : 控除 Khoản tiền bị khấu trừ

  Sau khi bạn nhận được số tiền công ty chi trả ở mục 2 ,thì các bạn sẽ bị trừ các khoản sau: bảo hiểm xã hội,bảo hiểm thất nghiệp,thuế thị dân,thuế thu nhập… Dưới đây là tiếng Nhật các khoản khấu trừ trong lương.

  健康保険料

  けんこうほけんりょう

  Tiền bảo hiểm y tế

  厚生年金保険料

  こうせいねんきんほけんりょう

  Tiền nenkin (bảo hiểm hưu trí)

  雇用保険料

  こようほけんりょう

  Tiền bảo hiểm lao động

  社会保険料

  しゃかいほけんりょう

  Tiền bảo hiểm xã hội

  所得税

  しょとくぜい

  Thuế thu nhập

  住民税

  じゅうみんぜい

  Thuế thị dân

  控除合計

  こうじょごうけい

  Tổng số tiền bị khấu trừ

  Mục 3-1 : 社会保険料 Bảo hiểm xã hội

  Bảo hiểm xã hội là gói bảo hiểm bắt buộc phải đóng đối với tất cả những ai đang ở Nhật .Bảo hiểm xã hội bao gồm: nenkin,bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động.

  • 厚生年金保険料 (Bảo hiểm hưu trí hay còn gọi là nenkin) : Là gói bảo hiểm giúp bạn có thể nhận được 1 khoản trợ cấp khi nghỉ việc do đến tuổi già, hoặc tử vong hay mất khả năng làm việc.
  • 健康保険料 (Bảo hiểm y tế) : là gói bảo hiểm giúp bạn phòng khi gặp các vấn đề về sức khỏe ,lúc đó bạn sẽ được hỗ trợ lên đến 70% chi phí khám bệnh.
  • 雇用保険料 (Bảo hiểm lao động) : Là khoản bảo hiểm để đảm bảo khi thất nghiệp hoặc trong quá trình nghỉ sinh,hay nghĩ ở nhà chăm sóc con cái bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp ( tuỳ theo công ty nhưng bạn sẽ được hỗ trợ khoảng 1/2 số tiền so với lương cơ bản của bạn).

  Mục 3-2 : 税 Thuế

  • 住民税(Thuế thị dân): Là khoản thuế bạn phải trả cho địa phương nơi bạn đang cư trú, khoản này được tính dựa trên thu nhập năm trước đó của bạn.Các bạn sinh viên hoặc mới tới Nhật năm đầu thì khoản này rất thấp vì năm trước đó là sinh viên, thu nhập thấp, đến năm thứ 2 khoản này sẽ bị tăng lên khá nhiều.Thuế của mình hồi mới ra trường là 1,920 sau đó tăng vèo lên 9,350.
  • 所得税(Thuế thu nhập):Là khoản thuế bạn phải trả tương ứng với thu nhập tháng đó của mình.

  Số tiền lương nhận về tay 差引支給額

  Công thức: 支給 – 控除 = 差引支給額

  差引支給額(さしひきしきゅうがく):Là khoản tiền lương thực lĩnh về tay sau khi đã khấu trừ hết các khoản bảo hiểm và thuế.

  Tổng kết

  Trên đây là tất tần tật chi tiết và cách xem bảng lương ở Nhật

  Từ khóa: Cách xem bảng lương chi tiết ở Nhật – 給与明細

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *